Petter Brubakk, Økonomisk overblikk #3 2012

31. august 2012

- Det går greit for Norge på kort sikt. Men om noen år kan vi få en svakere utvikling og vi risikerer at fastlandsøkonomien forvitrer. Vi har ikke hatt lavere investeringsnivå siden 70-tallet. Det er en farlig utvikling, sier Petter Haas Brubakk, direktør for næringspolitikk i NHO.