Petter H. Brubakk kommenterer Statsbudsjettet 2010

5. oktober 2010

Petter Haas Brubakk, direktør Område Næringspolitikk i NHO kommenterer statsbudsjettet 2010.