Philip Lowe

9. januar 2013

Skal EU klare sine ambisiøse utslippskutt er de avhengig av å fase ut kullkraft med renere norsk gass, sa Philip Lowe, generaldirektør for energi i EU-kommisjonen på NHOs Årskonferanse 2013.