Politikerdebatt

5. januar 2012

Enige om utfordringene, uenige om løsningene? Debatt med Rigmor Aaserud, Fornyings-, administrasjons- og kirkeminister; Liv Signe Navarsete, Kommunal- og regionalminister; Trine Skei Grande, Leder i Venstre; Erna Solberg, Leder i Høyre.NHOs Årskonferanse 2012