Pressekonferansen Økonomisk overblikk nr. 3/2011

1. september 2011

Utfordringer i norsk økonomi. Pressekonferanse i forbindelse med fremlegging av Økonomisk overblikk nr. 3 /2011.