Ragnhild Lied, leder Utdanningsforbundet på NHOs Årskonferanse 2014

8. januar 2014

- Det er et lederansvar å rekruttere og beholde gode lærere, sier leder i Utdanningsforbundet, Ragnhild Lied. Hun plasserer dette ansvaret i kommuner og fylkeskommuner.