Reiselivets Samferdselsløft - film 1

14. januar 2011

Norge har et stort potensial som turistland. Dette må vi utnytte bedre. Norske reiselivsprodukter oppleves som lite tilgjengelig, ikke minst på grunn av dårlig standard på deler av samferdselsnettet. Mangelfull satsing på samferdsel er med på å undergrave ambisjonene i den nasjonale reiselivsstrategien og hindrer vekst- og konkurranseevnen til reiselivsnæringen.