Reiselivets Samferdselsløft- film 2

11. februar 2011

NHO mener at Norge har et stort potensial som turistland, men at norske reiselivsprodukter oppleves som lite tilgjengelig, ikke minst på grunn av dårlig veistandard og mangelfull offentlig kommunikasjon.