Rune Sørensen

5. januar 2012

Professor på BI Rune Sørensen snakker om hvorfor vi har så mange kommuner på NHOs Årskonferanse 2012 Alle Gode Krefter