SamferdselsLøftet

26. januar 2012

SamferdselsLøftet er NHOs innspill til Regjeringens arbeid med Nasjonal transportplan. NHO vil øke investeringene til samferdsel kraftig med 65 prosent de neste ti årene. NHO vil også ha raskere gjennomføring.