Smartere samferdsel

21. juni 2010

Investeringer i veier og jernbane henger etter i Norge. NHO ønsker en smartere og raskere samferdselsutbygging.