Steinar Strøm på NHOs Årskonferanse 2011

5. januar 2011

Marsjen ut av arbeidsliivet. Steinar Strøm, ansatt ved Frischsenteret, professorat ved Universitetet i Torino i Italia. I tillegg er han professor emeritus ved Universitetet i Oslo. Innlegg ved NHOs Årskonferanse 2011 Velferdsfellen.