Stemningsrapport fra NHOs Årskonferanse 2011

7. januar 2011

Intervjuer med deltakere og innledere på Årskonferansen 2011, Velferdsfellen, hvor temaet var bærekraften i den norske velferdsordningen.