Thor Arne Håverstad

9. januar 2013

Det er en forutsetning å være global av natur, sa konserdirektør i Aker Solutions og styreleder i NCE NODE, Thor Arne Håverstad på NHOs Årskonferanse 2013.