Tor Steig: Endelig oppgang

29. november 2010

Sjekøkonom Tor Steig i NHO kommenterer Økonomisk overblikk nr. 4/2010.