Torben Tranæs på NHOs Årskonferanse 2011

5. januar 2011

Slik innvandringen til Norge skjer nå, er den uholdbar i det lange løp, slik tilfellet var i Danmark. Det sa Torben Tranæs på NHOs Årskonferanse 2011 Velferdsfellen.Tranæs, som er forskningssjef og professor ved Rockwool Fondens Forskningsenhed i Danmark