Torbjørn Røe Isaksen, kunnskapsminister på NHOs Årskonferanse 2014

8. januar 2014

- Det heter at vi lærer så lenge vi lever, men jeg vil snu på det: Vi lever bare så lenge vi lærer, sa kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.