Velferdsstatens grenser

5. januar 2011

Debatt: Professor Grete Brochmann, Partisekretær AP, Raymond Johansen og gründer Shazad Rana.