Derfor mener NHO arbeidsmiljøloven bør endres.

18. november 2014