Fiskeri- og havbruksnæringens Landsforening om sjømatindustriutvalgets rapport

16. desember 2014