Forventninger til NHOs HR-dag 2010

12. oktober 2010

I forkant av HR-dagen 2010 spurte NHO TV to deltakere om deres forventninger til dagen.