Frøya/Hitra + Trondheim = Sant

9. januar 2015

Gjensidig avhengighet mellom Sintef/NTNU og SalMAr.