SE VIDEO: Dette kan gjøres for å redusere klimautslipp.

16. september 2014

Norske bedrifter spiller en sentral rolle for å utvikle løsninger for reduserte klimautslipp. Hva konkret kan gjøres? NHO-sjef Kristin Skogen Lund svarer.