Kan du flytte deg litt, skatten min?

7. mars 2016

For å få flere i jobb må skatten flytte på seg.