Kristin med klar oppfordring etter enighet i frontfagene.

3. april 2014