Kristin Skogen Lund intervjues om NHOs posisjon i lønnsoppgjøret.

28. februar 2014