Kristin Skogen Lund og Gerd Kristiansen - NHOs årskonferanse 2016 (kortversjon)

7. januar 2016