Kristin Skogen Lund og Torbjørn Røe Isaksen om hvordan bedriftenes kompetansebehov bør følges opp

22. februar 2016