Kristin Skogen Lund ønsker å beholde fedrekvoten

22. september 2014

Administrerende direktør i NHO Kristin Skogen Lund ønsker å bevare fedrekvoten slik den er i dag.