Stortinget: Kristin Skogen Lund og Dag Terje Andersen om trusselen fra useriøse bedrifter

7. mai 2014