Regiondirektør i NHO Østfold, Espen Nøklebye Evensen

8. desember 2014