Tariff-TV: Hva er glidning?

3. mars 2014

Forhandlingsdirektør Rolf Negård og advokat Sigbjørn Mygland forklarer begreper i lønnsoppgjøret.