– Tilsynene bør hjelpe oss til å bli bedre, ikke bare være opptatt av å finne feil.

21. mai 2015