Velferdsfelle eller fattigdomsfelle?

5. januar 2011

To syn på fremtidens Norge. Debatt mellom Torbjørn Røe Isaksen, H og Bård Vegar Solhjell, nestleder i SV. NHOs Årskonferane 2011 Velferdsfellen.