Medlemsfordeler

NHO-fellesskapet er den største interesseorganisasjonen for bedrifter og arbeidsgivere i Norge. Dette gir slagkraft som kommer deg til gode. Vi har nær dialog med politiske myndigheter, og jobber for å styrke næringslivet.

VI TILBYR

Medlemsfordeler

NHO Forsikring
24. september 2014

Skreddersydd og veldig gode betingelser. Som NHO-medlem kan du nå raskt og enkelt tegne person-, skade- og motorforsikringer.

Advokathjelp
Medlemsfordel - 21. oktober 2016

Har du behov for konkret rådgivning, ring vårt sentralbord på 2308 8000.

Offentlige anskaffelser
Medlemsfordel - 7. oktober 2013

Våre eksperter på offentlige anskaffelser tilbyr veiledning på spørsmål knyttet til lov og forskrift om offentlige anskaffelser.

Medlemsmerket
Medlemsfordel - 7. oktober 2013

Medlemmer som ønsker å vise sin tilknytning til NHO, kan bruke NHOs medlemsmerke. Merket kan for eksempel benyttes på trykksaker, nettsider og annet materiell.

Vi har gjort det enkelt å få et godt pensjonstilbud til din bedrift. NHO Pensjon er en medlemsfordel levert av Storebrand.
NHO Pensjon
2. april 2017

Vi har gjort det enkelt å få et godt pensjonstilbud til din bedrift. NHO Pensjon er en medlemsfordel levert av Storebrand.

Regionforeninger
Medlemsfordel - 23. august 2013

NHOs 15 regionforeninger tilbyr rask service og rådgivning, møteplasser og lokalkompetanse - der du er. I tillegg har enkelte lands- og bransjeforeninger egen regionforening.

Faglig nettverk
Medlemsfordel - 11. februar 2014

Tilgang til gode møteplasser gir kjærkomment påfyll. Gjennom arrangement og nettverk vil du som medlem kunne dra nytte av kompetansen i NHO-fellesskapet, og møte mennesker med samme interesser, utfordringer og erfaringer.

Arbinn - hjelp for ledere
Medlemsfordel - 8. oktober 2013

Har du spørsmål om arbeidsrett, lønn, HMS, sykefravær eller offentlige anskaffelser? På Arbinn.nho.no har NHOs advokater og eksperter laget verktøy og veiledere som hjelper deg som er arbeidsgiver og har personalansvar. Her finner du også alle medlemsfordelene til bedriften.

Din bransje
Medlemsfordel - 7. oktober 2013

De 17 landsforeningene med relevante bransjer, er bedriftens hovedtilknytning til NHO. Her får du og din bedrift råd og hjelp i spørsmål som angår bransjen.

Slagkraft
Medlemsfordel - 8. oktober 2013

NHO-fellesskapet er den største interesseorganisasjonen for bedrifter og arbeidsgivere i Norge. Dette gir slagkraft som kommer deg til gode. NHO har nær dialog med politiske myndigheter, og jobber for å styrke næringslivet.

Rabatterte fordeler hos våre samarbeidspartnere

Medlemsfordeler

De unike ideene i din bedrift gir deg konkurransefortrinn! Beskytter du dem godt nok? NHO har inngått en langsiktig samarbeidsavtale med Onsagers AS som samarbeidspartner på patent-, varemerke- og designbeskyttelse.
NHOs partner for immaterielle verdier
SAMARBEIDSAVTALE - 4. mars 2015

De unike ideene i din bedrift gir deg konkurransefortrinn! Beskytter du dem godt nok? NHO har inngått en langsiktig samarbeidsavtale med Onsagers AS som samarbeidspartner på patent-, varemerke- og designbeskyttelse.

Gunstig avtale med Kopinor
Medlemsfordel - 14. september 2013

NHO har forhandlet frem en mønsteravtale for kopiering av beskyttet materiale, som gir meget gode betingelser for NHO-medlemmer. NHO har selv inngått tilsvarende kopiavtale, og anbefaler alle medlemsbedrifter som kopierer beskyttet materiale andre har laget, om å gjøre det samme.

Designrådgivning
Medlemsfordel - 7. november 2013

I samarbeid med Norsk design- og arkitektursenter tilbys alle NHO-medlemmer designrådgivning og fri deltakelse på en rekke faglige arrangementer om design.

Som NHO-medlem får du tilbud om forretningsjuridiske tjenester til 15 prosent rabatt og en time gratis førstekonsultasjon gjennom Eurojuris. 
Rabatterte advokattjenester
Medlemsfordel - 9. oktober 2015

Som NHO-medlem får du tilbud om forretningsjuridiske tjenester til 15 prosent rabatt og en time gratis førstekonsultasjon gjennom Eurojuris.