NHO-medlemskap gir deg trygghet som arbeidsgiver

Du får tilgang til økonomiske fordeler, advokathjelp, rådgiving, forsikring, pensjonsordning, kurs og arrangementer.

Kvinne på jobben i kontorlandskap i en av NHOs medlemsbedrifter.

Bli bedre kjent med hva bedriften din kan få ut av medlemskapet i NHO. Her har vi samlet ti medlemsfordeler (illustrasjonsbilde).

Publisert 29.08.16

Buskerud, Oslo og Akershus

Kontakt oss om medlemskap i NHO

Regn ut pris, og søk om medlemskap i NHO

1. Advokathjelp

Som medlem kan du kontakte din landsforening for eksperthjelp i forbindelse med permitteringer, oppsigelser og ansettelser. NHOs arbeidsrettsavdeling yter spisskompetanse innen prosedyre for alminnelige domstoler og for Arbeidsretten.   

2. Ny og utvidet pensjonsavtale

Prisene i NHO Pensjon ligger betydelig under det som i dag er standard i markedet. Avtalen har en enkel pakke i bunn som passer de fleste, men med mulighet til å ha tilvalg som gjør at også bedrifter med kompliserte ordninger er dekket. Her er mer om NHO Pensjon.  

3. NHO Forsikring

NHO Forsikring skreddersys for din bedrift med gode betingelser og profesjonell rådgiving. Som NHO-medlem kan du nå raskt og enkelt tegne person-, skade- og motorforsikringer. 

 

4. Regionkontorer med lokal kunnskap

Våre 15 regionkontorer tilbyr rask service og rådgivning, møteplasser og lokalkompetanse - der du er. I tillegg har enkelte lands- og bransjeforeninger egen regionforening. 

5. Din bransje

Medlemskap i NHO gir også medlemskap i en landsforening som passer din bedrift. Gjennom landsforeningen, eventuelt også relevant bransjeforening, får du og din bedrift råd og hjelp  i spørsmål som angår din bransje. 

6. Rabatterte fordeler 

Du får tilgang til våre gunstige avtaler med eksterne leverandører. Dette er advokatavtale med Eurojuris, IPR-rådgiving hos Onsagers, kopiavtale med Kopinor, designrådgiving fra Norsk design- og arkitektursenter og beredskapsavtale med Sjømannskirken.

7. Arbinn - digitalt verktøy for arbeidsgivere

Vi har laget verktøy som hjelper deg i din daglige rolle som arbeidsgiver. Du finner veiledere, sjekklister, maler, kontrakter, spørsmål og svar, nettkurs med mer på arbinn.nho.no

8. Politisk gjennomslagskraft 

NHO-fellesskapet er den største interesseorganisasjonen for bedrifter og arbeidsgivere i Norge. Vi har nær kontakt med politiske myndigheter. Dette kommer deg og din bedrift tilgode i form av gjennomslagskraft og påvirkningsmuligheter.

9. Veiledning offentlige anskaffelser

NHO-fellesskapets team av jurister tilbyr alle medlemmer veiledning og bistand innenfor offentlige anskaffelser, samt blant annet kurs for leverandører. 

10. Relevante kurs til medlemspris

Næringslivets skole er NHO-fellesskapets kurstilbud. Her kan du lære av NHO-fellesskapets ressurser og ekspertise gjennom aktuelle kurs, uavhengig av bransje.

– NHO påvirker beslutningstakere der vi er. Her i Innlandet merker vi at NHOs regionkontor gjør en god jobb for å sørge for riktige samferdselsprioriteringer, sier Trond Hagerud, administrerende direktør i Mapei.

Derfor er jeg medlem

Møller Bil: – Tilgang på kompetanse og informasjon
Mapei: – NHO påvirker der vi er 

Kontakt oss om medlemskap

Hvordan ønsker du å bli kontaktet? (obligatorisk)
 
 

Kontakt oss

Berit Boneng Wesenlund

Salgs- og markedskoordinator

Produkt

berit.b.wesenlund@nho.no
Mobil
92098804