Medlemsfordeler

NHO-fellesskapet er den største interesseorganisasjonen for bedrifter og arbeidsgivere i Norge. Dette gir slagkraft som kommer deg til gode. Vi har nær dialog med politiske myndigheter, og jobber for å styrke næringslivet.

VI TILBYR

Medlemsfordeler

Advokathjelp - prosedyrebistand i arbeidsrettslige saker
Medlemsfordel - 21. oktober 2016

NHOs advokattjenester er blant de største arbeidsrettslige fagmiljøer i landet. Våre advokater har bred prosedyreerfaring fra Arbeidsretten og alminnelige domstoler og prosederer jevnlig for Høyesterett.

Advokathjelp - juridisk rådgiving
16. mars 2018

Har du behov for konkret rådgivning i juridiske spørsmål om ansettelsesforhold kan du ringe vårt sentralbord på 2308 8000.

Regionforeninger
Medlemsfordel - 23. august 2013

NHOs 15 regionforeninger tilbyr rask service og rådgivning, møteplasser og lokalkompetanse - der du er. I tillegg har enkelte lands- og bransjeforeninger egen regionforening.

Slagkraft
Medlemsfordel - 8. oktober 2013

NHO-fellesskapet er den største interesseorganisasjonen for bedrifter og arbeidsgivere i Norge. Dette gir slagkraft som kommer deg til gode. NHO har nær dialog med politiske myndigheter, og jobber for å styrke næringslivet.

Vi har gjort det enkelt å få et godt pensjonstilbud til din bedrift. NHO Pensjon er en medlemsfordel levert av Storebrand.
NHO Pensjon
2. april 2017

Vi har gjort det enkelt å få et godt pensjonstilbud til din bedrift. NHO Pensjon er en medlemsfordel levert av Storebrand.

Offentlige anskaffelser
Medlemsfordel - 7. oktober 2013

Våre eksperter på offentlige anskaffelser tilbyr veiledning på spørsmål knyttet til lov og forskrift om offentlige anskaffelser.

Din bransje
Medlemsfordel - 7. oktober 2013

De 17 landsforeningene med relevante bransjer, er bedriftens hovedtilknytning til NHO. Her får du og din bedrift råd og hjelp i spørsmål som angår bransjen.

Arbinn - hjelp for ledere
Medlemsfordel - 8. oktober 2013

Har du spørsmål om arbeidsrett, lønn, HMS, sykefravær eller offentlige anskaffelser? På Arbinn.nho.no har NHOs advokater og eksperter laget verktøy og veiledere som hjelper deg som er arbeidsgiver og har personalansvar. Her finner du også alle medlemsfordelene til bedriften.

NHO Kurs og faglig nettverk
Medlemsfordel - 11. februar 2014

Lær av våre eksperter på kurs og delta på arrangementer. Tilgang til gode møteplasser gir kjærkomment påfyll. Slik vil du som medlem kunne dra nytte av kompetansen i NHO-fellesskapet, og møte mennesker med samme interesser, utfordringer og erfaringer.

Medlemsmerket
Medlemsfordel - 7. oktober 2013

Medlemmer som ønsker å vise sin tilknytning til NHO, kan bruke NHOs medlemsmerke. Merket kan for eksempel benyttes på trykksaker, nettsider og annet materiell.

Rabatterte fordeler hos våre samarbeidspartnere

Medlemsfordeler

De unike ideene i din bedrift gir deg konkurransefortrinn. Beskytter du dem godt nok? Se hvordan du kan dra nytte av vår samarbeidsavtale med Onsagers AS om patent-, varemerke- og designbeskyttelse.
Gunstig avtale med Kopinor
Medlemsfordel - 14. september 2013

NHO har forhandlet frem en mønsteravtale for kopiering av beskyttet materiale, som gir meget gode betingelser for NHO-medlemmer. NHO har selv inngått tilsvarende kopiavtale, og anbefaler alle medlemsbedrifter som kopierer beskyttet materiale andre har laget, om å gjøre det samme.

Designrådgivning
Medlemsfordel - 7. november 2013

I samarbeid med Norsk design- og arkitektursenter tilbys alle NHO-medlemmer designrådgivning og fri deltakelse på en rekke faglige arrangementer om design.

Som NHO-medlem får du tilbud om forretningsjuridiske tjenester til 15 prosent rabatt og en time gratis førstekonsultasjon gjennom Eurojuris. 
Rabatterte advokattjenester
Medlemsfordel - 9. oktober 2015

Som NHO-medlem får du tilbud om forretningsjuridiske tjenester til 15 prosent rabatt og en time gratis førstekonsultasjon gjennom Eurojuris.