Medlemsfordel

Advokathjelp

Har du behov for konkret rådgivning, ring vårt sentralbord på 2308 8000.

Publisert 21.10.16

De vil sette deg i kontakt med din landsforening eller ditt  regionale NHO-kontor. Slik kan du få praktisk og effektiv bistand i alle rettsspørsmål som berører ansettelsesforhold. 

Spisskompetanse i arbeidsrett

NHOs advokattjenester er en spisskompetanseavdeling som bistår landsforeninger og våre regionkontoer i de mer komplekse sakene. De har betydelig ekspertise og erfaring innen alle områder når det gjelder den individuelle og kollektive arbeidsretten. 

Avdelingen har flere advokater med solid prosedyreerfaring. Mot en egenandel gir NHO prosesshjelp i alle arbeidsrettslige saker som berører ansettelsesforholdene til medlemmene.

NHOs advokattjenester har 11 advokater med solid prosedyreerfaring og avdelingen prosederer over 200 saker i året for Arbeidsretten og for de ordinære domstolene. Avdelingen tar ikke yrkesskadesaker og saker som omhandler pensjonsrettslige forhold. 

I tillegg til prosedyre deltar avdelingen i en rekke nemnder og råd. Avdelingen skriver høringer og holder foredrag innen fagfeltet arbeidsrett.

Kontakt oss om medlemskap  i NHO

Klikk på hver enkelt person under for å lese deres CV.

Kontakt oss

Margrethe Meder

Avdelingsdirektør/Advokat (H)

NHOs advokattjenester

margrethe.meder@nho.no
Telefon
23088405
Silje Stadheim Almestrand

Advokat

NHOs advokattjenester

silje.stadheim.almestrand@nho.no
Telefon
23088346
Joakim Augeli Karlsen

Advokat

NHOs advokattjenester

joakim.augeli.karlsen@nho.no
Telefon
23088384
Inger Unn Olsen

Advokat

NHOs advokattjenester

inger.unn.olsen@nho.no
Telefon
23088356
Kristine Ringstad Vartdal

Advokat

NHOs advokattjenester

kristine.vartdal@nho.no
Telefon
23088383
Aleksander Rød

Advokat

NHOs advokattjenester

aleksander.rod@nho.no
Telefon
23088368
Nils Kristian Bjørke Sveaas

Advokat

NHOs advokattjenester

nilskristian.sveaas@nho.no
Telefon
23088303
Lars Fredrik Styren

Advokat

NHOs advokattjenester

lars.fredrik.styren@nho.no
Telefon
23088388
Kurt Weltzien

Advokat (H)

NHOs advokattjenester

kurt.weltzien@nho.no
Mobil
41617172
Kristin Mørkedal

Advokat

NHOs advokattjenester

kristin.morkedal@nho.no
Mobil
95828572