Medlemsfordel

Advokathjelp

Har du behov for konkret rådgivning, ring vårt sentralbord på 2308 8000.

Publisert 04.01.16

De vil sette deg i kontakt med din landsforening eller ditt  regionale NHO-kontor. Slik kan du få praktisk og effektiv bistand i alle rettsspørsmål som berører ansettelsesforhold. 

Spisskompetanse i arbeidsrett

NHO Arbeidsrett er en spisskompetanseavdeling som bistår landsforeninger og våre regionkontoer i de mer komplekse sakene. De har betydelig ekspertise og erfaring innen alle områder når det gjelder den individuelle og kollektive arbeidsretten. 

Avdelingen har flere advokater med solid prosedyreerfaring. Mot en egenandel gir NHO prosesshjelp i alle arbeidsrettslige saker som berører ansettelsesforholdene til medlemmene.

NHO arbeidsrett har 11 advokater med solid prosedyreerfaring og avdelingen prosederer over 200 saker i året for Arbeidsretten og for de ordinære domstolene. Avdelingen tar ikke yrkesskadesaker og saker som omhandler pensjonsrettslige forhold. 

I tillegg til prosedyre deltar avdelingen i en rekke nemnder og råd. Avdelingen skriver høringer og holder foredrag innen fagfeltet arbeidsrett.

Kontakt oss om medlemskap  i NHO

Klikk på hver enkelt person under for å lese deres CV.

Kontakt oss

Nina Melsom

Direktør

Nina.Melsom@nho.no
Telefon
23088395
Aleksander Rød

Advokat

aleksander.rod@nho.no
Telefon
23088368
Inger Unn Olsen

Advokat

inger.unn.olsen@nho.no
Telefon
23088356
Joakim Augeli Karlsen

Advokat

joakim.augeli.karlsen@nho.no
Telefon
23088384
Kristine Ringstad Vartdal

Advokat

kristine.vartdal@nho.no
Telefon
23088383
Margrethe Meder

Avdelingsdirektør

margrethe.meder@nho.no
Telefon
23088405
Tor Brustad

Advokat

tor.brustad@nho.no
Telefon
23088179
Gerd Egede-Nissen

Advokat

gerd.egede-nissen@nho.no
Telefon
23088343
Lars Fredrik Styren

Advokat

lars.fredrik.styren@nho.no
Telefon
23088388