Medlemsfordel

Advokathjelp - prosedyrebistand i arbeidsrettslige saker

NHOs advokattjenester er blant de største arbeidsrettslige fagmiljøer i landet. Våre advokater har bred prosedyreerfaring fra Arbeidsretten og alminnelige domstoler og prosederer jevnlig for Høyesterett.

NHO Advokater

Våre advokater har bakgrunn fra advokatvirksomhet i større advokatfirmaer, fra bedrifter, forvaltningen og domstolene.

Publisert 21.10.16

Våre advokater fører saken for deg for domstolene dersom du har en arbeidsrettslig tvist. Advokatene i NHOs advokattjenester har bred erfaring fra alminnelige domstoler, Arbeidsretten samt EFTA domstolen. De har bakgrunn fra advokatvirksomhet i større advokatfirmaer, fra bedrifter, forvaltningen og domstolene. To av advokatene har møterett ved Høyesterett. 

Vi behandler årlig opp mot 300 rettssaker innenfor:

 • Oppsigelse knyttet til arbeidstakers eget forhold
 • Nedbemanning og permittering
 • Feriespørsmål
 • Sykefraværsproblematikk
 • Virksomhetsoverdragelse
 • Varsling
 • AFP - spørsmål
 • Innleie av arbeidskraft
 • Kollektiv arbeidsrett – opprettelse og tolkning av tariffavtaler og tvister knyttet til tariffavtaler

I tillegg til å prosedere saker i retten, arbeider vi med arbeidsrettslige spørsmål opp mot myndighetene, i utvalgsarbeid og i politiske prosesser. Vi skriver artikler til juridiske publikasjoner og har gitt ut bøker innen arbeidsrett for undervisningsformål og for praktikere. Vi bistår organisasjonen i kollektivrettslige spørsmål og holder også kurs og foredrag for medlemsbedrifter og i juridiske kretser.

Gunstig medlemspris

Som medlem får din bedrift en svært gunstig pris på prosedyrebistand i arbeidsrettslige saker. Vi er opptatt av at våre medlemsbedrifter skal bli godt fornøyd med bistanden fra oss.

Fra 1. april 2018 gjelder slike vilkår:

 • Våre advokater prosederer saker over hele landet.
 • Timehonorar er kr 1200,- eks. mva.
 • Vi er opptatt av nærhet til våre medlemmer og forbereder sakene hos våre medlemsbedrifter så langt det lar seg gjøre.
 • Reisetiden ut til bedriftene faktureres ikke.
 • Som medlem er du garantert at endelig fakturabeløp ikke vil overstige 200 000,- pr oppdrag.

Avdelingen tar ikke saker knyttet til yrkessakede. For å kunne betjene våre medlemmer på best mulig måte er det viktig at søksmål sendes oss straks bedriften har mottatt dette.

Kontakt oss

For detaljerte oppdragsvilkår kan du kontakte oss:

Marianne Morkemo
Advokatsekretær
marianne.morkemo@nho.no
91664576

Line Karlsen
Advokatsekretær
line.karlsen@nho.no
92690166

Margrethe Meder 
Avdelingsdirektør
margrethe.meder@nho.no
91731919

Kontakt NHO om medlemskapJuridisk rådgiving gjennom landsforening eller regionkontorKurskalender NHO Kurs

Klikk på hver enkelt person under for å lese deres CV.

Kontakt oss

Margrethe Meder

Avdelingsdirektør/Advokat (H)

NHOs advokattjenester

margrethe.meder@nho.no
Mobil
91731919
Silje Stadheim Almestrand

Advokat

NHOs advokattjenester

silje.stadheim.almestrand@nho.no
Mobil
41412727
Joakim Augeli Karlsen

Advokat

NHOs advokattjenester

joakim.augeli.karlsen@nho.no
Mobil
93843654
Fredrik Mohn Lian

Advokat

NHOs advokattjenester

fredrik.mohn.lian@nho.no
Mobil
90859336
Inger Unn Olsen

Advokat

NHOs advokattjenester

inger.unn.olsen@nho.no
Mobil
97620888
Kristine Ringstad Vartdal

Advokat

NHOs advokattjenester

kristine.vartdal@nho.no
Mobil
90577028
Aleksander Rød

Advokat

NHOs advokattjenester

aleksander.rod@nho.no
Mobil
98636928
Lars Fredrik Styren

Advokat

NHOs advokattjenester

lars.fredrik.styren@nho.no
Mobil
41104321
Kurt Weltzien

Advokat (H)

NHOs advokattjenester

kurt.weltzien@nho.no
Mobil
41617172
Kristin Mørkedal

Advokat

NHOs advokattjenester

kristin.morkedal@nho.no
Mobil
95828572
Eirik Hognestad

Advokat

NHOs advokattjenester

eirik.hognestad@nho.no
Mobil
91517353
Sven Bjørk

Advokat

NHOs advokattjenester

sven.bjork@nho.no
Mobil
98294585
Torunn Margrethe Hardeland

Advokat

NHOs advokattjenester

torunn.hardeland@nho.no
Mobil
93281647