Medlemsfordel

NHO Kurs og faglig nettverk

Lær av våre eksperter på kurs og delta på arrangementer. Tilgang til gode møteplasser gir kjærkomment påfyll. Slik vil du som medlem kunne dra nytte av kompetansen i NHO-fellesskapet, og møte mennesker med samme interesser, utfordringer og erfaringer.

Publisert 11.02.14

Kurs, seminar og andre møteplasser arrangeres om bransjespesifikke tema, næringspolitiske tema, generelle arbeidsgivertema og fagtemaer.

Oversikt over NHOs arrangementer

Se også nettsiden til din lands- eller bransjeforening for deres arrangementer.

Eksempler på arrangementer:

 • NHOs årskonferanse
 • Regionale årskonferanser
 • Female Future
 • Global Future
 • Gå for næringslivet
 • Den store pengedagen
 • NHO Morgenkaffe - frokostseminarer
 • HR-dagen
 • Offentlige anskaffelser
 • Eierskapskonferanse
 • Leverandørutvikling
 • Samferdsel
 • Forum for samfunnsansvar

Kontakt oss

Irmild Gjertsen

Rådgiver

Region

irmild.gjertsen@nho.no
Mobil
94351379