Medlemsfordel

Faglig nettverk

Tilgang til gode møteplasser gir kjærkomment påfyll. Gjennom arrangement og nettverk vil du som medlem kunne dra nytte av kompetansen i NHO-fellesskapet, og møte mennesker med samme interesser, utfordringer og erfaringer.

Publisert 11.02.14

Kurs, seminar og andre møteplasser arrangeres om bransjespesifikke tema, næringspolitiske tema, generelle arbeidsgivertema og fagtemaer.

Oversikt over NHOs arrangementer

Se også nettsiden til din lands- eller bransjeforening for deres arrangementer.

Eksempler på arrangementer:

 • NHOs årskonferanse
 • Regionale årskonferanser
 • Female Future
 • Global Future
 • Gå for næringslivet
 • Den store pengedagen
 • NHO Morgenkaffe - frokostseminarer
 • HR-dagen
 • Offentlige anskaffelser
 • Eierskapskonferanse
 • Leverandørutvikling
 • Samferdsel
 • Forum for samfunnsansvar

Kontakt oss

Irmild Gjertsen

Rådgiver

Salg og marked

irmild.gjertsen@nho.no
Telefon
23088120