Relevante kurs til medlemsrabatt

I kursportalen til Næringslivets skole finner du relevante kurs og opplæring i nærheten av ditt hjemsted.

Lær av NHO-fellesskapets ressurser og ekspertise.

Publisert 15.01.14

Næringslivets skole er NHO-fellesskapets kurstilbud. Her får du effektiv og bedriftstilpasset opplæring som gir verdiskaping for bedriften. 

Ledere og medarbeidere i og utenfor NHO-fellesskapets medlemsbedrifter tilbys kurs og opplæring innen:


HR og personal
Lov- og avtaleverk
Helse, miljø og sikkerhet (HMS)
Ledelse

Kursene er en arena for temautdypning, trening, utveksling av erfaringer og en sosial møteplass. 

Næringslivets skole driftes av Infotjenester i samarbeid med NHO.