Medlemsfordel

Slagkraft

NHO-fellesskapet er den største interesseorganisasjonen for bedrifter og arbeidsgivere i Norge. Dette gir slagkraft som kommer deg til gode. NHO har nær dialog med politiske myndigheter, og jobber for å styrke næringslivet.

Publisert 08.10.13

NHOs visjon er å styrke næringslivet og å forme fremtiden. NHO er alltid involvert når viktige beslutninger om næringslivets rammebetingelser skal tas. Våre mange eksperter innen arbeidsliv, samfunnsøkonomi, samferdsel, kunnskap, innovasjon osv. sørger for at NHO alltid er oppdatert på næringslivets betingelser og utvikling og kommuniserer dette til myndighetene. Vi kjenner prosessene, og vet hvor vi skal henvende oss når og hvordan. Dette kommer våre medlemsbedrifter til gode, i form av gjennomslagskraft og påvirkningsmuligheter.

Kontakt oss

Hans Kristian Aag

Seniorrådgiver

Salg og marked

Hans.Kr.Aag@nho.no
Telefon
23088404
Hege Saastad Haugan

Stabssjef

Tariff og medlemstjenester

hege.saastad@nho.no
Telefon
23088187