Ekspertråd om merverdiavgift

- Alle næringsdrivende må forholde seg til merverdiavgift (mva). Hvis du driver en bedrift og er usikker på regelverket, kan det lønne seg å ta kontakt med en ekspert på området, sier senioradvokat Lars Flatåker.

Ta gjerne kontakt med Lars Flatåker på telefon 957 39 794.   

Publisert 30.03.16

Møre og Romsdal, Sogn og Fjordane

Som NHO-medlem får du 15 prosent rabatt på forretningsjuridiske tjenester hos Eurojuris.

- Vi får mange spørsmål om merverdiavgift, forteller Flatåker.

Spørsmålene handler ofte om fradragsrett for avgift, beregning av avgift og import/eksport av varer og tjenester. Mange foretak har også spørsmål knyttet til internasjonal handel og virksomhet i utlandet.

Flatåker har selv over 13 års erfaring fra rådgivning innen internasjonal handel og merverdiavgift. Han arbeider nå hos Svensson Nøkleby Advokatfirma, et av Eurojuris 15 kontorer i Norge.

– Regelverket for merverdiavgift kan i utgangspunktet fremstå som enkelt, men det er mye detaljregulering og mange særordninger som det er viktig å være oppmerksom på. Reglene og kravene knyttet til fradragsrett er i praksis utfordrende for mange. Noen bransjer står helt eller delvis utenfor avgiftssystemet, andre bransjer har en rekke gunstige fritaksordringer.

Ettersom standard avgiftsats i de fleste land ligger mellom 18 prosent og 27 prosent, kan det fort bli kostbart å gjøre feil.

- Derfor er det viktig å sette seg inn i regelverket og sørge for å få på plass gode rutiner, sier Flatåker.

Dette er merverdiavgift:

  • Merverdiavgift betales ved omsetning av de fleste varer og tjenester. Den generelle satsen er i Norge 25 prosent.
  • For næringsmidler er satsen 15 prosent, og for persontransport, kinobilletter og utleie av rom er den 10 prosent.
  • Ved innenlandsk salg skal avgiften beregnes av omsetningsverdien, og ved import beregnes avgiften av varens tollverdi.
  • Et viktig element ved avgiftssystemet, er fradragsretten for de næringsdrivende som skal bidra til at merverdiavgiften ikke utgjør en kostnad før i siste omsetningsledd.

Medlemsrabatt på rådgivning fra Eurojuris eksperter 

Som NHO-medlem får du 15 prosent rabatt på forretningsjuridiske tjenester hos Eurojuris. I tillegg får du en time gratis førstekonsultasjon. Eurojuris Norge har kontorer i 15 norske byer. NHO-medlemmer kan kontakte med: 

Lars Flatåker i Eurojuris: