Endring av forsikringsgivere i NHO Forsikring

NHO Forsikrings gode betingelser videreføres med de nye leverandørene  Tryg og Codan.

#205

Faksimile fra Finansavisen 18. oktober 2016.

Publisert 18.10.16

Finansavisen har i dag et oppslag om forsikringsselskapet Gable Insurance, som har blitt benyttet av NHO Forsikring som leverandør av yrkesskade, samt bygnings- og bedriftsforsikringer.

– Du kan være trygg på at du gjennom NHO Forsikring har gode og konkurransedyktige forsikringsløsninger, forsikrer Agnar Nordeidet, leder av NHO Forsikring i Norwegian Broker.

NHO har tidligere blitt informert av Norwegian Broker, som administrerer NHO Forsikring, om at Gable ikke vil være i stand til å møte nye kapitalkrav som gjelder fra 1. januar 2017. Parallelt med dette har Norwegian Broker jobbet med å finne alternative løsninger for ivaretakelse av NHO Forsikring sin portefølje på disse forsikringsdekningene.

– NHO Forsikring har byttet en av sine forsikringsleverandører med nye leverandører fra og med 1. oktober 2016, sier Nordeidet.

 De nye leverandørene er veletablerte i det norske forsikringsmarkedet:

  • Tryg Forsikring blir forsikringsleverandør på yrkesskade
  • Codan Forsikring Nuf, går inn som leverandør på bygninger og bedriftsforsikringer

Begge selskapene overtar alle medlemmenes forsikringer til samme pris, vilkår og dekninger som de har løpt med i Gable Insurance.

De av NHOs medlemsbedrifter som benytter seg av tilbudet om forsikringsmegling gjennom NHO Forsikring, vil bli informert nærmere av Norwegian Broker. Ingen bedrifter trenger å foreta seg noe. NHO Forsikring v/ Norwegian Broker ordner overgangen til nye forsikringsgivere.

Norwegian Broker presiserer i Finansavisen at Gable Insurance ikke er konkurs, og at de ikke har signaler om at det ikke er tilstrekkelige midler i selskapet til å dekke påløpte skader.

For nærmere informasjon, ta kontakt med NHO Forsikring v/Norwegian Broker på telefon 23 08 85 30.

Kontakt oss

Fredrik Anspach

Seniorrådgiver

fredrik.anspach@nho.no
Mobil
93067331