Forsikringsgivere i NHO Forsikring endres

NHO Forsikrings gode betingelser videreføres med de nye leverandørene  Tryg og Codan.

#205

Faksimile fra Finansavisen 18. oktober 2016.

Publisert 18.10.16

Finansavisen har hatt flere oppslag om forsikringsselskapet Gable Insurance, som har blitt benyttet av NHO Forsikring som leverandør av yrkesskade, samt bygnings- og bedriftsforsikringer.

– Du kan være trygg på at du gjennom NHO Forsikring har gode og konkurransedyktige forsikringsløsninger, forsikrer Agnar Nordeidet, leder av NHO Forsikring i Norwegian Broker.

NHO har tidligere blitt informert av Norwegian Broker, som administrerer NHO Forsikring, om at Gable ikke vil være i stand til å møte nye kapitalkrav som gjelder fra 1. januar 2017. Den 10. oktober ble selskapet satt under administrasjon.

Parallelt med dette har Norwegian Broker jobbet med å finne alternative løsninger for ivaretakelse av NHO Forsikring sin portefølje på disse forsikringsdekningene.

– NHO Forsikring har byttet en av sine forsikringsleverandører med nye leverandører fra og med 1. oktober 2016, sier Nordeidet.

For tidligere skader, der Gable er forsikringsgiver, vil Norwegian Broker sørge for skadeutbetaling på ordinær måte frem til en permanent løsning er på plass.

Du som kunde behøver ikke foreta deg noe. NHO Forsikring v/Norwegian Broker ordner overgangen til nye forsikringsgivere. 

 De nye leverandørene er veletablerte i det norske forsikringsmarkedet:

  • Tryg Forsikring blir forsikringsleverandør på yrkesskade
  • Codan Forsikring Nuf, går inn som leverandør på bygninger og bedriftsforsikringer

Begge selskapene overtar alle medlemmenes forsikringer til samme pris, vilkår og dekninger som de har løpt med i Gable Insurance.

De av NHOs medlemsbedrifter som benytter seg av tilbudet om forsikringsmegling gjennom NHO Forsikring, vil bli informert nærmere av Norwegian Broker. 

For nærmere informasjon, ta kontakt med NHO Forsikring v/Norwegian Broker på telefon 23 08 85 30.

Kontakt oss