Advokathjelp - juridisk rådgiving

Har du behov for konkret rådgivning i juridiske spørsmål om ansettelsesforhold kan du ringe vårt sentralbord på 2308 8000.

Publisert 16.03.18

Sentralbordet vil sette deg i kontakt med din landsforening eller ditt  regionale NHO-kontor. Slik kan du få praktisk og effektiv bistand i alle rettsspørsmål som berører ansettelsesforhold. 

I tillegg til at du kan få advokathjelp i din landsforening og gjennom flere regionkontor kan du få hjelp av NHOs prosedyreadvokater til en gunstig medlemspris.