ASAP PERSONAL

ASAP PERSONAL AS opplever å ha fått en bedre og mer presis forsikring, og sparer i tillegg over 80 000 kroner pr år på å velge NHO Forsikring.

Daglig leder i ASAP PERSONAL AS, Thor Morten Meling Bratli

Publisert 27.11.14

ASAP PERSONAL AS har valgt å tegne yrkesskadeforsikring gjennom NHO Forsikring.

ASAP er et bemanningsselskap som tilbyr rekruttering og utleie av arbeidskraft i Ryfylke og Stavanger-regionen. Vi har et varierende antall medarbeidere ute i oppdrag, og da innenfor mange ulike yrkesgrupper.

Vi har over lengre tid savnet et forsikringstilbud hvor vi har kunnet definere konkrete yrkesgrupper slik at vi får et riktigere risikobilde. Da vi fikk nyheten om at NHO Forsikring var opprettet, tok vi derfor kontakt og opplevde her å få rask tilbakemelding. Vi fikk plassert våre ansatte i detaljerte yrkesgrupper, noe som gir enda mer presis og bedre forsikring.

Når vi i tillegg ser at vi sparer over 80 000 kroner pr år på NHO sitt tilbud, og dekningene er like bra som tidligere, var valget enkelt for oss.
Thor Morten Meling Bratli, daglig leder