Hva er NHO Forsikring?

Forsikringene er innen kategoriene person, skade og motor. En del av produktene er bransjespesifikke.

Publisert 11.11.14

NHO Forsikring ved Norwegian Broker har rammeavtaler med, og plasserer medlemmenes forsikring ut fra risiko og skadehistorikk. NHO Forsikring er altså ikke et forsikringsselskap. Forsikringsavtalene blir inngått mellom bedriftene og følgende  forsikringsgivere:

Codan Forsikring NUF (Motorvogn- og arbeidsmaskinforsikring) Org nr. 991 502 491, Postboks 523 Skøyen, 0214 Oslo

Storebrand Livsforsikring AS (Personalforsikringer som gruppeliv, annen sykdom, ulykke, sykelønn, sykeavbrudd) Org.no. 916 300 484, Postboks 500, 1327 Lysaker

Tryg Forsikring (Helse-, transport-, styreansvar-, formueskade-, kriminalitetsforsikring og profesjonsansvar) Org.no. 989 563 521, Postboks 7070, 5020 Bergen

Gable Insurance AG (Næringsbygg, bedriftsforsikringer og yrkesskadeforsikring) Pflugstrasse 20, 9490 Vaduz, Liechtenstein.

Tilbud, rådgivning og plassering av forsikringene til NHOs medlemsbedrifter skjer fra NHO Forsikring ved Norwegian Broker.

Det er 14 tilsluttede landsforeninger i NHO Forsikring.

NHO Forsikring er for alle NHOs medlemmer, med unntak av medlemmer i Byggmesterforbundet og Norske Murmestres Landsforening og Maler- og byggtapetsermestrenes Landsforbund, som har eget forsikringstilbud i Byggmesterforsikring.