Hva er NHO Forsikring?

Forsikringene er innen kategoriene person, skade og motor. En del av produktene er bransjespesifikke.

Publisert 11.11.14

NHO Forsikring ved Norwegian Broker har rammeavtaler med, og plasserer medlemmenes forsikring ut fra risiko og skadehistorikk. NHO Forsikring er altså ikke et forsikringsselskap. 

Her får du mer informasjon og tilbud om NHO Forsikring

Per 2018 blir forsikringsavtalene inngått mellom bedriftene og følgende forsikringsgivere:

Yrkesskade-, helse-, transport- og ansvarsforsikring Tryg Forsikring
Bygning-, bedrifts-, entreprenør- motorvogn- og arbeidsmaskinforsikring Codan Forsikring
Gruppelivs-, sykdoms-, ulykkesforsikring Tryg Forsikring
Reiseforsikring Tryg Forsikring 
Yrkesbåt Fender Marine (Lloyds) 
Styreansvar og kriminalitetsforsikring Tryg Forsikring

Tilbud, rådgivning og plassering av forsikringene til NHOs medlemsbedrifter skjer fra NHO Forsikring ved Norwegian Broker. 

Det er 19 tilsluttede lands- og bransjeforeninger i NHO Forsikring. 

NHO Forsikring er for alle NHOs medlemmer, med unntak av medlemmer i Byggmesterforbundet og Norske Murmestres Landsforening og Maler- og byggtapetsermestrenes Landsforbund, som har eget forsikringstilbud i Byggmesterforsikring og Rørentreprenørene Norge som har eget forsikringstilbud i Matrix Insurance og Gjensidige. NFVB har også egen forsikring i Matrix Insurance.