Motorforsikring

Forsikre dine firmabiler, lastebiler og arbeids- og anleggsmaskiner.

lastebil, ferge

Kontakt oss og finn ut hva din bedrift kan spare på forsikringer hos oss. 

Publisert 16.09.14

Vil du vite hva din bedrift kan spare på NHO Forsikring?

Gjør et av følgende, også om bedriften ikke er medlem hos enda: 

 • Ring 23 08 85 30
 • Send sms med kodeord nho forsikring til 2007

Fyll ut skjema og bli kontaktet om NHO Forsikring  

Motorvognforsikring

Gjennom NHO Forsikring beregnes det ikke bonustap ved skade.

Ansvarsforsikring
Ansvarsforsikring er lovpålagt for alle registrerte biler. Den dekker personskade og skade du påfører andre. Den dekker ikke skade på egen bil.

Delkasko
Delkasko er en firmabilforsikring som gir deg litt bedre dekning enn en ansvarsforsikring. Den dekker skader på bilen ved brann, tyveri, skade på glassruter og redning/veihjelp.

Kasko
Kasko er en forsikring som dekker skader på egen firmabil. Kasko dekker skader ved utforkjøring, hærverk og kollisjon. I tillegg dekker den skader på bilen ved brann, tyveri, skade på bilruter og redning/veihjelp.

NHO Forsikring tilbyr forsikring for alle type kjøretøy, som for eksempel:

 • Næringsbil u/3500 kg
 • Næringsbil o/3500 kg
 • Lastebil
 • Vogntog
 • Tilhengere 

Arbeids- og anleggsmaskiner

I tillegg til ansvar, delkasko og kasko, kan vi på arbeidsmaskiner også tilby maskinskade.

Maskinskade
Dekker plutselige og uforutsette skader på maskinens motor, girkasse og differensialer.

NHO Forsikring tilbyr forsikring for alle type arbeidsmaskiner, som for eksempel:

 • Truck
 • Traktor
 • Gravemaskin
 • Lift
 • Hjullaster
 • Aggregat

Fyll ut skjema og bli kontaktet om NHO Forsikring 
Spar 20 prosent med NHO Forsikring