Spørsmål og svar om NHO Pensjon

Her får du svar på spørsmål om NHO Pensjon.

 • Hva er NHO Pensjon?
  • Svar

   NHO Pensjon er medlemsfordel, levert av Storebrand, hvor våre medlemsbedrifter får tilgang til enkle, trygge og gode innskuddspensjonsløsninger.

   NHO Pensjon vil blant annet:

   • Sikre bedriften en kostnadseffektiv ordning som er enkel for bedriften å etablere, og som i tillegg er enkel å administrere etter at ordningen er satt i gang.

   • Sørge for at små og mellomstore bedrifter nyter godt av felles forhandlingsmakt.

   • Sikre at markedet overvåkes slik at bedriftene over tid kan føle seg trygge på at de har konkurransedyktige vilkår, og at kundebetjening og administrative rutiner har den kvalitet som er lovet.
 • Hvordan bestille NHO Pensjon?
  • Svar

   NHO Pensjon er en medlemsfordel levert av Storebrand. Storebrands pensjonsrådgivere står klare til å hjelpe deg med å bli en del av NHO Pensjon.

   Du kan bestille et tilbud i Storebrands kjøpsløsning.

 • Hvem kan bli med i NHO Pensjon?
  • Svar

   Alle bedrifter som er medlem i NHO kan bli med i NHO Pensjon. 

 • Hva kreves det av min bedrift for å benytte medlemsfordelen?
  • Svar

   Det er en forutsetning at den enkelte bedrift avgir en fullmakt til NHO. Denne gjør at NHO kan fremforhandle markedets beste vilkår fordi NHO representerer mange bedrifter. For at din bedrift skal tilsluttes ordningen, må derfor bedriften gi NHO fullmakt til å reforhandle vilkårene, og eventuelt til å bytte leverandør. For dette tar NHO, og eventuelt den enkelte lands- og bransjeforening, et mindre servicegebyr.

   Fullmakten til NHO kan når som helst trekkes tilbake, og medlemsbedriften vil da overføres til ordinære betingelser i Storebrand. 

 • Hvilke bedrifter passer NHO Pensjon for?
  • Svar

   NHO Pensjon passer de aller fleste medlemsbedriftene i NHO, også for store medlemsbedrifter og de som har mer kompliserte pensjonsordninger og behov. 

 • Hvilke produkter inngår i NHO Pensjon?
  • Svar

   Innskuddspensjon og tilhørende forsikring for innskuddsfritak er hovedproduktene i NHO Pensjon. Bedriften står fritt til å velge hvordan innskuddspensjonsordningen utformes. 

   I tillegg til alderspensjon, kan bedriften velge å tegne uførepensjon og etterlattepensjon med gode betingelser gjennom NHO Pensjon. Det kan også kobles til egne pensjonsavtaler for ledere og andre spesialløsninger.

   Videre anbefaler vi at bedriften tegner andre person- og skadeforsikringer gjennom NHO Forsikring

 • Hvilke valg har vi i NHO Pensjon?
  • Svar

   Bedrifter som inngår avtale om NHO Pensjon, kan gjøre følgende valg: 

   Produkt

   Hovedproduktet i NHO Pensjon er innskuddspensjon, inkludert det lovpålagte innskuddsfritaket. I tillegg til alderspensjon, kan bedriften velge å tegne uførepensjon og etterlattepensjon med gode betingelser gjennom NHO Pensjon. Det kan også kobles til egne pensjonsavtaler for ledere og andre spesialløsninger.

   Betjening

   Bedrifter som inngår avtale om NHO Pensjon, kan velge mellom to ulike betjeningsformer: En enkel og rimelig betjeningsordning med gode digitale løsninger som dekker de fleste behov (NHO Pensjon Basis), eller en ordning med utvidet og tettere oppfølging (NHO Pensjon Utvidet).
   Les også: Betjening tilpasset bedriftenes behov

   Kapitalforvaltning

   Bedrifter som inngår avtale om NHO Pensjon, kan velge mellom to ulike sett av forvaltningsprofiler (indeks og pensjonsprofiler), som de ansattes pensjonsmidler investeres i. Profilene består av rentepapirer og aksjer med ulik fordeling.
   Les også: Hvilke muligheter gir NHO Pensjon?

   NHO Pensjon artikkel cta
 • Hvorfor har NHO-fellesskapet etablert et innkjøpsfellesskap?
  • Svar

   Vi vet at medlemsbedriftene våre etterspør denne type medlemsfordeler. NHO Tjenestepensjon har siden 2006 vært en verdifull medlemsfordel. Med nyheten NHO Pensjon viderefører vi de gode erfaringene vi har gjort med NHO Tjenestepensjon, og gjør innkjøpsfellesskapet enda bedre ved å øke fleksibiliteten i løsningene betraktelig. I tillegg vil NHO Pensjon gi bedre betingelser til både små og store bedrifter.

    NHO Pensjon passer også godt for store medlemsbedrifter og de som har mer kompliserte pensjonsordninger og behov. 

 • Vi har benyttet oss av NHO Tjenestepensjon.Hva skjer med vår avtale?
  • Svar

   Alle NHO-medlemmer som benyttet seg av NHO Tjenestepensjon blir fra 1. mai 2016 automatisk overført til NHO Pensjon. Dette betyr at bedriften gis de nye, forbedrede betingelsene fra samme dato. For administrasjon og omkostninger er dette tatt hensyn til på omkostningsfakturaen Storebrand sendte ut i februar 2016. Det ligger også mer informasjon i Bedriftsportalen hos Storebrand om hva dette innebærer.

   Har dere ytterligere spørsmål rundt overgangen til NHO Pensjon, ta kontakt med Storebrand på nhopensjon@storebrand.no.