Hvilke produkter inngår i NHO Pensjon?

Publisert 27.04.16

Innskuddspensjon og tilhørende forsikring for innskuddsfritak er hovedproduktene i NHO Pensjon. Bedriften står fritt til å velge hvordan innskuddspensjonsordningen utformes. 

I tillegg til alderspensjon, kan bedriften velge å tegne uførepensjon og etterlattepensjon med gode betingelser gjennom NHO Pensjon. Det kan også kobles til egne pensjonsavtaler for ledere og andre spesialløsninger.

Videre anbefaler vi at bedriften tegner andre person- og skadeforsikringer gjennom NHO Forsikring